آیات و احادیث در کلیات شمس تبریزی
38 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
بررسی آیات و احادیث مطرح شده در کلیات شمس تبریزی و ترجمه آنها به همراه یک مقدمه در خصوص حالات روحی مولوی در هنگام بیان شعر است.