دین و دنیا از دیدگاه اقبال
49 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در 168 صفحه پالتوئی می باشد که به مسأله دین و دنیا و رابطه ی آن دو با هم از دیدگاه اقبال لاهوری با استناد به دیوان اشعار اوست. به عبارت دیگر یک نوع تفسیر موضوعی دیوان اشعار فارسی اقبال لاهوری است.