یاد یار
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. مقدمه حاوی زندگی نامه استاد علامه محمد تقی جعفری از زبان خود اوست. بخش اول حاوی خاطراتی است که مؤلف شخصا از حضرت استاد در دوران هشت ساله آخر عمر وی داشته است. بخش دوم چند مقاله در خصوص ابعاد علمی حضرت استاد در موضوعات مختلف می باشد.