حکمت سیاسی یا سیاست حکیمانه در اسلام
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1372
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در قطع وزیری و در 162 صفحه است که در موضوع سیاست اسلامی تالیف یافته است. این کتاب دارای هشت فصل است که در هر فصل یکی از موضوعات اساسی سیاست اسلامی مطرح شده است.