فرهنگ موضوعی آثار عطارنیشابوری (3)ویژه مصیبت نامه و مظهر العجائب
41 بازدید
ناشر: انتشارات طلایه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1374
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
جلد سوم حاوی موضوع بندی دو کتاب از کتابهای عطار به نامهای ویژه مصیبت نامه و مظهر العجائب می باشد که اشعار مربوط به هر موضوعی زیر همان موضوع آورده شده است و در بخش نقد و بررسی بعضی از اشکالات وارد بر جناب عطار بررسی گردیده است.