فرهنگ موضوعی آثار عطارنیشابوری (1)ویژه منطق الطیر و پند نامه
40 بازدید
ناشر: انتشارات طلایه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1374
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
جلد یکم حاوی موضوع بندی دو کتاب از کتابهای عطار به نامهای منطق الطیر و پند نامه می باشد که اشعار مربوط به هر موضوعی زیر همان موضوع آورده شده است و در بخش نقد و بررسی بعضی از اشکالات وارد بر جناب عطار بررسی گردیده است.