فرهنگ موضوعی ادب پارسی (4)ویژه هفت پیکرنظامی
41 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
جلد چهارم حاوی موضوع بندی کتاب هفت پیکر نظامی می باشد که اشعار مربوط به هر موضوعی زیر همان موضوع آورده شده است و در بخش نقد و بررسی بعضی از اشکالات وارد بر جناب نظامی بررسی گردیده است. ضمنا متن کامل و تصحیح شده هفت پیکر نیز به همراه فرهنگ موضوعی آن آورده شده است.