عشق و انسان در مثنوی مولوی
41 بازدید
ناشر: انتشارات اطلاعات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در قطع وزیری و در 284 صفحه است که در سه بخش است و هر بخشی دارای فصول مختلفی می باشد. بخش اول-عشق در مثنوی و درچهار فصل است. بخش دوم انسان شناسی در مثنوی و در دو فصل است.بخش سوم – مواجهه ی انسان و خدا در هفت فصل است. این کتاب پنجمین اثر در موضوع تفسیر موضوعی مثنوی می باشد.