نم یم (قرآن شناسی عرفانی)
54 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در 160 صفحه از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل شده است.بخش اول که بیش ترین بخش کتاب را تشکیل می دهددر موضوع قرآن شناسی عرفانی است که به قلم مؤلف نوشته شده است. بخش دوم تلخیص و ویرایش کتابی از مرحوم ابوالحسن شعرانی است که در زمینه تجوید قرآن میباشد. بخش سوم تلخیص و ویرایش کتاب - قرآن در اسلام - از علامه محمد حسین طباطبایی است. بخش چهارم تلخیص و ویرایش کتاب - فصل الخطاب – از علامه شعرانی به ترجمه علامه حسن زاده آملی می باشد.