فقه اسلامی(سیری درقواعدثابت یا متغیر)
46 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در 144 صفحه در قطع رقعی بوده و به بررسی مسأله ثبوت تا تغییر در فقه اسلامی پرداخته است. برخی احکام فقه را ثابت و برخی آ نرا متغیر می دانند و عده ای دیگر قائل به هر دو قول اند. در این کتاب به تنقیح علمی این مسأله پرداخته ایم.