دل نامه(دیوان اشعار)
33 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب رقعی و در 268 صفحه است که دیوان اشعار فارسی و ترکی مؤلف می باشد که شامل شش فصل است. فصل ول شعر و شاعری در اسلام است که به بیان جایگاه شعر و شاعر در اسلام پرداخته است.فصل دوم در مثنویات است که بیش ترین حجم کتاب را تشکیل می دهد. فصل سوم ترجیع بند، فصل چهارم قصیده و غزلیات، فصل پنجم رباعیات و فصل ششم اشعار ترکی است که کم ترین حجم کتاب را تشکیل می دهد.