فرهنگ موضوعی ادب پارسی (3)ویژه لیلی و مجنون نظامی
39 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
متن کامل لیلی ومجنون بهمراه فرهنگ موضوعی آن ونقدبعضی از اشعار آن به علاوه یک مقدمه درخصوص اثر . این کار درنوع خود بی نظیر بوده و برای اولین بار به چاپ رسیده است