آب و سراب 5-نقد و بررسی افکار اکنکار
41 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-7393-45-4
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
افکار پال توئیچل در ایران ازطریق ترجمه چند اثر وی درقالب افکارعرفانی ترویج شده است .وی مدعی خلع روح ازبدن و سفرهای متعدد روحانی است .او بعضی از افکار غلط خود را به عنوان مکاشفه ومحصول سفرش بیان میکند.بعضامدعی ارتباط با ارواح عارفان بزرگی چون مولوی و شمس تبریزی نیزشده است .دراین کتاب اشتباهات وی آشکار شده و پرده از بعضی از دروغهای او برداشته شده است