آب و سراب 4 (نقد افکار کریشنا مورتی)
41 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: 978C964C7393C41C6
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کریشنامورتی با اندک مطالعه درزمینه روانشناسی شان متاسفانه در رشته های گوناگون علمی وارد شده است در ایران به افکار وی رنگ عرفان داده و او را به غلط عارف نشان داده اند در این کتاب حقایق برخواننده روشن شده واشتباهات وی آشکار گشته است