یهود از دیدگاه مولانا
48 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1384 - شماره 31 (12 صفحه - از 87 تا 98)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در اشعاری که از مثنوی مولوی در مقاله حاضر مورد تحلیل قرار گرفته است، نقش تفرقه افکنانه یهودیان در میان مسیحیان نشان داده شده است. پیام مولانا برای نسل امروز پرهیز از تفرقه، دقت در پیروی از نخبگان و رهبران، بررسی دعاوی افراد صاحب ادعا و پیروی از رهبرانی است که از سابقه روشن و بدون ابهام برخوردارند. آنان که سابقه روشنی ندارند یا سابقه نامناسبی داشته‏اند، چه بسا برای گمراهی خلق جامه زهد بر تن کرده باشند. واژه‏های کلیدی: یهود، مسیحیان، تفرقه، مثنوی، مولانا.