راه و رسم فرمانروایی در اندیشه نظامی گنجوی
46 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1381 - شماره 20 (18 صفحه - از 283 تا 300)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیین حکمرانی از دیدگاه حکیم نظامی دارای شرایط و اهداف و اصول و فروعی است که هر حکمرانی باید بدان ملتزم باشد تا حکومتش مشروعیت، مقبولیت و مداومت داشته باشد. نظامی این آیین را گاهی در قالب نقل قول از حاکمان و گاهی به زبان نصیحت و اندرز به پادشاهان عنوان می‏کند تا افکار خود را بیان و جامعه را بدان سو سوق دهد. واژه‏های کلیدی: آیین حکمرانی، نظامی گنجوی، مشروعیت، پادشاهان، ادبیات سیاسی.