آموزه های سیاسی قرآن در اشعار اقبال
44 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1380 - شماره 15 (24 صفحه - از 271 تا 294)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسأله انتظار بشر از دین، از دیر باز مورد توجه جوامع علمی بوده است. برخی، دین را امری خودی و مشتمل بر اعمال عبادی و اخلاقی می‏دانند؛ عده‏ای دیگر معتقدند حوزه نفوذ دین، اجتماع و سیاست را نیز شامل می‏شود. بنابراین نسبت دنیا و دین، بنابر تعبیری عرفانی، همان ظاهر و باطن است. مقاله حاضر، به بررسی موضوع فوق با توجه به اشعار اقبال لاهوری می‏پردازد.