نادرنگری (نقد مقاله خاتمیت آقای عبدالکریم سروش)
55 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1381 - شماره 26 (15 صفحه - از 81 تا 95)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله، در نقد چند مقاله از کتاب بسط تجربه نبوی، تألیف آقای دکتر عبدالکریم سروش است. وی در آن کتاب با پرداختن به مسأله «ختم نبوّت» سر از ختم ولایت در آورده و ولایت را نیز به همراه نبوّت پایان یافته تلقّی کرده است. از آن جا که مسأله ولایت فقیه، از توابع مسأله ولایت ائمّه اطهار است و آقای سروش و همفکران او به مسأله ولایت فقیه اعتقادی نداشته و بارها آن را به باد انتقاد و انکار گرفته‏اند، این بار سراغ خشکاندن ریشه اصلی درخت ولایت فقیه رفته و با قطع کردن آن شاخ و برگ آن را خشکانده است. محور بحث وی چنین است: ولایتی که به طور کامل مورد پذیرش هر مسلمان است فقط ولایتی است که خداوند به حضرت محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله داده، و جز رسول اکرم، کسی چنین ولایتی ندارد. با خاتمیّت نبوّت پیامبر اسلام، ولایتش نیز خاتمه یافته است و کسی ولایت او را ندارد؛ همان‏طور که هیچ کس، نبوّت او را ندارد. نتیجه کلام وی این است که با مرگ پیامبر، کسی جانشین مقام ولایی او نیست تا چه رسد به این که امروزه پس از گذشت 1400 سال از آن زمان، عدّه‏ای ادّعای جانشینی او را کرده، بخواهند خود را در ولایت او سهیم بدانند. ما در این مقاله، علل روانی و اجتماعی و سیاسی کلام وی را بررسی و ادلّه دینی و فلسفی و عرفانی موجود در ابطال نظر وی را به اختصار بیان کرده‏ایم. واژگان کلیدی: خاتمیّت، قطب، نبّوت، ولایت، ولی.